TRAŽI DALJE:
STRUKE:

vojne znanosti

vojne znanosti, skup znanstvenih disciplina koje se bave istraživanjem, definiranjem i objašnjavanjem zakonitosti, načela, metoda te oblika rata i oružane borbe. U uskoj su vezi s drugim znanostima i njihovim dostignućima (politološkim, ekonomskim, tehničkim, medicinskim i dr.); u nekim segmentima vojne znanosti predstavljaju tek područja primjene tih znanosti, dok su u drugim segmentima izvorno znanstveno područje. Tako se za istraživanja u vojnim znanostima koriste prilagođene metode društvenih, tehničkih i medicinskih znanosti, ali i izvorne metode vojnoznanstvenih istraživanja (stožerne ratne vježbe, vježbe rodovskih postrojbi), kao i druge suvremene metode istraživanja (eksperimentalna, komparativna, povijesna, statistička i dr.). Dostignuća vojnih znanosti polazna su osnova za kodifikaciju ratne (vojne) doktrine: za pravno, organizacijsko i materijalno uređenje sustava nacionalne obrane, za vođenje i zapovijedanje u sferi obrambenoga sustava, zatim za organizaciju i funkcioniranje ratnoga gospodarstva i logistike. Zbog toga većina država razvija znanstvene ustanove koje se bave pitanjima istraživanja i razvoja tih znanosti.

Premda je rat bio predmetom opisivanja i istraživanja od najstarijih razdoblja, znanost o ratu i oružanoj borbi počela se oblikovati tek od XVIII. stoljeća (doba šireg uvođenja vatrenog oružja, razvoja topništva, balistike i primijenjenog utvrđivanja), a posebice u XIX. stoljeću (doba velikih nacionalnih armija, vođenja ratova na širokim prostranstvima, razvoja i uporabe napredne borbene tehnike), kada su se pod utjecajem radova vojnih teoretičara K. von Clausewitza i A. H. Jominija znatno razrađivala pitanja vojne geografije, organizacije i mobilizacije vojske i vojnoga gospodarstva. Osobito važno za razvoj vojnih znanosti bilo je XX. stoljeće, kada su se u mnogim zemljama one konstituirale kao posebna područja znanstvenoga djelovanja, premda su i dalje ostale prisutne bitne razlike u vezi s nazivom (znanost ili vještina), predmetom istraživanja (rat, oružana borba, ili oboje) i opsegom (samo ratna vještina, ili i druge znanosti vezane uz rat i oružanu borbu). Uobičajena je, ipak, podjela vojnih znanosti na opće, vojnotehničke, vojnodruštvene, vojnoekonomske i vojnomedicinske.

Opće vojne znanosti (strategija, operativno umijeće, taktika, vojna povijest, vojna geografija, vojna topografija) najizravnije se bave svim bitnim pitanjima teorije i prakse ratne vještine.

Vojnotehničke znanosti (vojna balistika, kibernetika, teorija gađanja, mehanika eksploziva, termodinamika, prometno-tehnička znanost i dr.) za vojsku su oduvijek imale vrlo veliku važnost, a osobito u suvremeno doba. Dok se ratna vještina prije zadovoljavala prilagodbom dostignuća tehničkih znanstvenih disciplina, danas im strategija, operativno umijeće i taktika postavljaju sasvim konkretne zadaće u pogledu vrste i bitnih svojstava (borbenih značajki) naoružanja, strjeljiva, mornaričke, zrakoplovne i druge vojne tehnike i opreme.

Vojnodruštvene znanosti (vojna sociologija, psihologija, andragogija, ratno pravo) bave se problemima specifične društv. sredine (vojske) i pojedinca u njoj (vojnika). Rat i oružana borba, vojna organizacija, život, rad i međusobni odnosi, odgoj i obrazovanje, a posebice ponašanje u provedbi zadaća (odgovornost, strah, hrabrost, samoodricanje, međuljudski odnosi) predmeti su njihovih istraživanja.

Vojnoekonomske znanosti (vojna ekonomika, logistika) bave se proučavanjem i formuliranjem načela i metoda u pribavljanju, raspolaganju i trošenju materijalnih i financijskih sredstava te ljudskoga rada u različitim djelatnostima voj. zapovjedništava, postrojbi i ustanova, kao i oružanih snaga u cjelini, u miru i u ratu.

Vojnomedicinske znanosti (vojna medicina, epidemiologija, psihijatrija, kirurgija) zasnivaju se na rezultatima opće medicine. Predmet je njihova istraživanja vojnikov (ratnikov) organizam, koji živi i djeluje u sklopu osebujnih uvjeta, a cilj im je očuvanje i poboljšanje borbene sposobnosti vojnika i stanovništva u ratu.

Citiranje:
vojne znanosti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 18. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65214>.