STRUKE:

Vitoria, Francisco de

Vitoria [bito'ria], Francisco de (Vittoria; latinizirano Franciscus de Victoria), španjolski teolog (Vitoria ili Burgos, oko 1486Salamanca, 12. VIII. 1546). Bio je profesor teologije u Salamanci (1526–46), pokretač smjera druge skolastike. U Teološkim predavanjima (Relectiones theologicae), koja su tiskana nakon njegove smrti, obrađuje i temeljna pitanja međunarodnog prava, pa se smatra jednim od utemeljitelja te discipline. Državi priznaje suverenitet, ali ograničen prirodnim pravom koje je iznad države. Smatra da države, kao i pojedinci, imaju potrebu živjeti u zajednici, a da je međunarodno pravo (kojemu daje primjereniji naziv ius inter gentes) nužno za uređenje njihovih odnosa. Zapamćen je i po raspravi o pitanju pravednoga rata, posebice po tom što je stao u obranu prava Indijanaca. Drži se prethodnikom H. Grotiusa.

Citiranje:
Vitoria, Francisco de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64923>.