TRAŽI DALJE:
STRUKE:

varaktor

varaktor (engl. varactor, prema variable reactance: promjenljiva reaktancija) (kapacitivna dioda ili varikap), poluvodička dioda kojoj se promjenom napona na njezinim kontaktima mijenja električni kapacitet. Dioda radi u području reverzne polarizacije svojega pn-spoja i zato kroz diodu teče zanemarivo mala električna struja (→ poluvodički elektronički elementi). Promjenom napona na pn-spoju mijenja se širina osiromašenog područja (područje sa smanjenim brojem slobodnih nosilaca električnoga naboja), a time i električni kapacitet. Promjena električnoga kapaciteta reverzno polariziranoga pn-spoja svojstvena je svim poluvodičkim diodama, ali se kod klasičnih diodâ taj učinak nastoji potisnuti, dok se kod varaktora prikladnom izradbom povećavaju električni kapacitet i područje njegova ugađanja vanjskim naponom. Varaktori se izrađuju od galijeva arsenida ili silicija. U integriranim sklopovima varaktor se koristi ondje gdje je potreban elektronički promjenljivi kondenzator.

Citiranje:
varaktor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63882>.