Vantongerloo, Georges

Vantongerloo [vαntɔ'ŋərlo:], Georges, belgijski kipar, slikar i likovni teoretičar (Antwerpen, 24. XI. 1886Pariz, 6. X. 1965). Studirao na akademijama u Antwerpenu i Bruxellesu. Suosnivač pokreta De Stijl (1917). U svojim kipovima, svedenima na stroge odnose vertikala i horizontala, najdosljednije je primjenjivao načela neoplasticizma, čime je snažno utjecao na konstruktivističku estetiku i potaknuo srodna nastojanja u arhitekturi (Bauhaus, L. Mies van der Rohe). Nakon 1937. oblikovao je oble kipove, eksperimentirao sa svjetlom i upotrebljavao nove materijale, os. pleksiglas. Isprva je slikao jednostavne obojene oblike kojima je gradio čvrstu arhitektoniku plohe, potom zaobljene ritmizirane linije. Pisao je teorijske rasprave o neoplasticizmu i objavio nekoliko knjiga Slikarstvo, kiparstvo, razmišljanja (Paintings, Sculptures, Reflections, 1948).

Citiranje:
Vantongerloo, Georges. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63866>.