TRAŽI DALJE:
STRUKE:

udarni presjek

udarni presjek (znak σ), mjera vjerojatnosti sudara pri danom procesu raspršenja čestica (projektila) na česticama mete; iskazuje se učinkovnim (efektivnim) površinskim presjekom koji za dano raspršenje pokazuju čestice mete. Primjerice, raspršenjem svjetlosti na slobodnim elektronima mjeri se tzv. Thomsonov udarni presjek iz kojega se određuje »klasični polumjer elektrona« re = 10–15 m. Zamijeni li se svjetlost snopovima elektrona, može se mjeriti »elektromagnetski polumjer« nukleona (protona i neutrona, od kojih su sastavljene atomske jezgre). U nuklearnoj fizici površinski presjek nukleona, koji je približno 10–28 m², odabran je zato kao osnovna mjera udarnoga presjeka, a naziva se barn (od engl. barn: štagalj, dočarava nešto dovoljno veliko da u nuklearnim sudarima neće biti promašeno). Primjerice, pri prolasku snopova neutrona kroz tvar, pri nekoj minimalnoj udaljenosti od središta atomske jezgre očekuje se uhvat neutrona, tj. nuklearna reakcija kojoj udarni presjek ovisi o energiji ulaznih neutrona i o vrsti atoma tvari. Taj udarni presjek poprima posebno velike vrijednosti kada se vrijednost kinetičke energije neutrona podudara s razlikom energija osnovnoga stanja i neke više razine atomske jezgre. U tom slučaju riječ je o rezonantnom udarnom presjeku.

Na pokusima s ubrzivačima elementarnih čestica mjere se i reakcije koje se iskazuju znatno manjim udarnim presjecima (izraženima mili-, mikro-, nano- i pikobarnima). Omjer vjerojatnosti jakih, elektromagnetskih i slabih procesa je otprilike 1 : 10–3 : 10–12.

Osim tradicionalnih elastičnih raspršenja moguće je sudarima, ovisno o energiji akceleratorskih snopova, proizvoditi nove čestice. Ako se ne ispituju zasebna konačna stanja, mjeri se ukupni udarni presjek. Pokusi sa sudarivačima čestica uvode novu veličinu, luminoznost, koja karakterizira snopove čestica, a ne same procese koji se njima proučavaju. Luminoznost je definirana brojem čestica koje u jedinici vremena prolaze kroz površinu danu udarnim presjekom. Umnoškom te veličine (koja za većinu sudarivača ima vrijednost oko 1035 m–2s–1) s udarnim presjekom dobiva se intenzitet sudaranja na danom sudarivaču.

Citiranje:
udarni presjek. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 21. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62946>.