TRAŽI DALJE:
STRUKE:

transferaze

transferaze (transfer + [lip]aze), sistematski naziv za enzime koji kataliziraju prijenos funkcionalnih skupina (npr. amino-skupine, alkilne skupine) ili većih jedinica (npr. šećera, nukleotida) s jedne molekule na drugu. Ti su enzimi često poznati i pod drugim nazivima; transferaze koje prenose fosfatnu skupinu nazivaju se i kinazama. Biološki je najsloženija transferaza peptidil-transferaza, koja katalizira → translaciju genske informacije u ribosomima. Transferaze sudjeluju u velikom broju biosintetskih i kataboličkih reakcija u svim živim stanicama. U medicinskoj biokemiji najznačajnije su aminotransferaze (transferaze koje prenose amino-skupinu nekada se nazivaju i transaminazama): aspartat-aminotransferaza (AST) i alanin-aminotransferaza (ALT).

AST katalizira reakciju:

aspartat + ɑ-ketoglutarat ⇆ oksaloacetat + glutaminat,

a ALT katalizira srodnu reakciju:

alanin + ɑ-ketoglutarat ⇆ piruvat + glutaminat.

Pri oštećenju stanica aminotransferaze se ispuštaju u krvnu plazmu. ALT se uglavnom nalazi u jetri, pa njezina povećana koncentracija u krvi upozorava na oštećenje jetre. AST je prisutna i u drugim tkivima (npr. srcu i mišićima), pa su srčane bolesti (npr. infarkt miokarda) popraćene povećanjem koncentracije te aminotransferaze.

Citiranje:
transferaze. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62025>.