STRUKE:

Tomic Romero, Radomiro

Tomic Romero (Tomić), Radomiro, čileanski pravnik, diplomat i političar (Calama, 7. V. 1914Santiago, 3. I. 1992). Sin hrvatskih iseljenika. Diplomirao i doktorirao pravo u Santiagu. Suosnivač Demokršćanske stranke Čilea (1935), koje je bio predsjednik u više navrata. Bio je veleposlanik Čilea u SAD-u (1965–68), savjetnik u UNCTAD-u za Latinsku Ameriku (1975–80), veleposlanik u međunarodnim organizacijama UN-a u Ženevi (1990–92); zastupnik u Nacionalnom kongresu (1941–49) i senator Republike (1950–53. i 1961–65). Objavljivao radove s područja međunarodnih odnosa, gospodarstva i dr. Bio član hrvatskih doseljeničkih društava u Antofagasti i Santiagu.

Citiranje:
Tomic Romero, Radomiro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61695>.