STRUKE:

Tomaševski, Katarina

Tomaševski, Katarina, hrvatska pravnica (Delnice, 8. II. 1953Kopenhagen, 4. X. 2006). Pravo magistrirala na Harvardu (1977), doktorirala u Zagrebu (1980). Predavala međunarodno pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci (1976–79), radila u Institutu za društvena istraživanja (1979–83) i kao vanjski predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (1980–84). Od 1984. do 1998. radila na istraživačkim projektima u Utrechtu, Ženevi, Montrealu, Londonu i dr., 1998–2005. predavala na Sveučilištu u Lundu. Predavala i na sveučilištima u Kopenhagenu, Londonu, Edinburghu, Tokyju, Ženevi, Pretoriji, Firenci, Pekingu i mnogim drugim inozemnim središtima. God. 1998–2004. prvi posebni izvjestitelj UN-a za pravo na obrazovanje; savjetnica na međunarodnim projektima (UNICEF, WHO i dr.). U dvjestotinjak članaka objavljenih u stranim časopisima bavila se pravima čovjeka, djece, zatvorenika i suzbijanjem diskriminacije; bila je vodeći svjetski stručnjak i borac za pravo na obrazovanje. Važnija djela: Izazov terorizma (1983), Djeca u zatvorima za odrasle: međunarodna perspektiva (Children in Adult Prisons: An International Perspective, 1986), Pravo na hranu: vodič kroz primjenjivo međunarodno pravo (Right to Food: Guide through Applicable International Law, 1987), Pomoć za razvoj i prava čovjeka (Development Aid and Human Rights, 1989), Između sankcija i izbora: davatelji pomoći i njihovo izvršavanje prava čovjeka (Between Sanctions and Elections: Aid Donors and Their Human Rights Performance, 1997), Odgovori na kršenje prava čovjeka 1946–1999 (Responding to Human Rights Violations 1946–1999, 2000), Uskraćeno obrazovanje: troškovi i protumjere (Education Denied: Costs and Remedies, 2003).

Citiranje:
Tomaševski, Katarina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61674>.