TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Tijan, Pavao

Tijan, Pavao, hrvatski leksikograf i publicist (Senj, 15. VI. 1908Madrid, 2. VII. 1997). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio studij slavistike. Radio kao privatni učitelj, zatim profesor u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (1935–41). Od 1938. suradnik M. Ujevića na pripremama za Hrvatsku enciklopediju i član središnjeg uredništva. Od 1941. književni tajnik i urednik u Hrvatskom izdavalačkom bibliografskom zavodu (HIBZ). Surađivao u Hrvatskoj prosvjeti, Obzoru, Hrvatskoj straži, Jutarnjem listu i dr. periodicima, uređivao Hrvatski jezik, Književni tjednik (1941–42) i kulturnu rubriku Spremnosti (1943–44). Istraživao kulturnu povijest i običaje Senja i Primorja (Senjske štorije i ćakule, 1939; Grad Senj u povijesti i kulturi hrvatskoga naroda, 1940). Od 1944. pročelnik za visoko školstvo i znanstvene ustanove u Ministarstvu prosvjete NDH; u svibnju 1945. napustio Hrvatsku. Od 1947. u Španjolskoj; radio je na projektu Enciklopedije španjolske kulture i na više drugih španjolskih enciklopedijskih izdanja. Pokrenuo je i uređivao hrvatski program na Španjolskom nacionalnom radiju (Dvadeset godina u eteru, 1988), surađivao u hrvatskim emigrantskim časopisima (Studia Croatica, Hrvatska revija i dr.).

Citiranje:
Tijan, Pavao. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61294>.