STRUKE:

Taylor, Paul

Taylor [tẹi'ləɹ], Paul, američki plesač i koreograf (Edgewood, 29. VII. 1930New York, 29. VIII. 2018). Moderni ples učio kod M. Graham, D. Humphrey, J. Limóna i M. Cunninghama, a klasični balet kod A. Tudora i Margaret Craske. Plesao u trupama svojih pedagoga, a najznačajnije uloge ostvario u koreografijama M. Graham: Egist u Klitemnestri (Halim El-Dabh), Herkul u Alkestidi (Vivian Fine), Tezej u Fedri (Robert Starer). Istaknuo se i u baletu Epizode, u koreografiji G. Balanchinea i M. Graham. Prvu koreografiju, Ples satova (A. Ponchielli, iz opere La Gioconda), ostvario 1953., a proslavio se koreografijama Seven New Dances (J. Cage i dr.) i Aureola (G. F. Händel). Koreografije su mu maštovite, muzikalne, duhovite i čitljive, a prikazuju američku kulturu: Orbs (L. van Beethoven), Private Domain (I. Xénakis), Esplanade (J. S. Bach), Vježbe (I. Stravinski, Posvećenje proljeća), Piazzolla Caldera (A. Piazzolla) i dr. Objavio je autobiografiju Private Domain (1987). O njem je snimljen dokumentarni film Dancemaker (Matthew Diamond, 1998).

Citiranje:
Taylor, Paul. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60594>.