TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Tanodi, Zlatko

Tanodi, Zlatko (Aurelio), hrvatski povjesničar i arhivist (Breznički Hum kraj Varaždina, 1. IX. 1914Córdoba, 14. VII. 2011). Diplomirao povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1937., te doktorirao 1944. disertacijom Zagrebačka Zlatna bula iz 1242. Od 1940. radio je u Državnom arhivu u Zagrebu (danas Hrvatski državni arhiv). God. 1942. objavio je prvi svezak srednjovjekovnoga diplomatičkoga gradiva koje se odnosi na Varaždin (Monumenta historica liberae regiae civitatis Varasdini – Poviestni spomenici slobodnoga kraljevskoga grada Varaždina). Na preporuku M. Barade bio je imenovan 1944. docentom za pomoćne povijesne znanosti na zagrebačkome Mudroslovnom (Filozofskom) fakultetu. Objavio je knjigu 1300 godina hrvatske državnosti: dokumenti (1944). Svršetkom II. svjetskog rata emigrirao je u Austriju i Italiju i kao izbjeglica studirao pravne znanosti u Grazu (1946), a potom arhivistiku i knjižničarstvo u Vatikanu (1947–48). Od 1948. živi u Argentini, gdje je udario temelje argentinskoj arhivistici. God. 1953–84. bio je profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Córdobi, gdje je utemeljio Katedru za paleografiju i diplomatiku te Arhivsku školu (1959). Objavio je zapažene povijesne i arhivističke studije i knjige (Priručnik iz hispanoameričke arhivistike: teorije i načela – Manual de archivología hispanoamericana: teorías y principios, 1961; Vodič kroz arhive Córdobe – Guía de los archivos de Córdoba, 1968). Od 1972. vodi Međuamerički centar za razvoj arhiva u Córdobi (Centro interamericano de desarrollo de archivos – CIDA). Izabran je za člana argentinske Akademije znanosti.

Citiranje:
Tanodi, Zlatko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60406>.