Tanhofer, Ivica

Tanhofer, Ivica, hrvatska glumica (Osijek, 19. III. 1902Split, 21. VIII. 1977). Angažirana u Osijeku (1921–35), Novom Sadu (1936–40), Zagrebu (1940–41), Beogradu (1947–57) i Splitu (1957–66), nastupala u operetama, potom kao dramska glumica: Angelique (Molière, George Dandin), Ana (E. Scribe, Čaša vode), Mary (Ch. Dickens, Cvrčak na ognjištu) i Marion (T. Strozzi, Zrinski). Istaknula se kao Shakespeareova Viola (Na Tri kralja), Ofelija (Hamlet) i Regan (Kralj Lear). U doba pune umjetničke zrelosti istaknula se ulogama u Krležinim djelima kao barunica Castelli (Gospoda Glembajevi), Melita (Leda) i Marijana Margetićka (Vučjak) te kao Dürenmattova Clara Zachanassian (Posjet stare dame).

Citiranje:
Tanhofer, Ivica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60388>.