STRUKE:

Barović, Nikola

Barović (Barovich), Nikola, američki trgovac hrvatskog podrijetla (Janjina na Pelješcu, 31. VII. 1830San Jose, Kalifornija, 3. VI. 1896). Godine 1849. seli se u SAD (New York, San Francisco). Obogatio se radeći u rudnicima zlata u Sonori. Jedan od osnivača i neko vrijeme predsjednik Slavjansko-ilirskoga uzajamnog i dobrotvornog društva (osnovano 1857. u San Franciscu).

Citiranje:
Barović, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6019>.