Taftazani, Saduddin Masud ibn Umar al-

Taftazani [~za'ni], Saduddin Masud ibn Umar al-, arapski vjerski pravnik, teolog, filolog, retoričar, kuranski egzeget (Taftazan, Khorasan, Iran, 1322Samarkand, danas Uzbekistan, oko 1389). Živio je i djelovao većinom u Heratu (danas u Afganistanu), tadanjem perzijskom kulturnom središtu. Sunit, sljedbenik šafijitske škole; tumačenje vjerskoga prava temeljio je na predaji i analoškom pristupu (kijas). Predstavnik je kasnoga ašaritskoga teološkog učenja. Plodan znanstvenik, pročuo se ponajviše raspravama (komentarima i superkomentarima) u području vjerskoga prava (fiqh), teologije i logike. Prvo njegovo djelo Knjiga komentara o sprezanju (Kitab Šarh al-Tasrif) tumači i dopunjuje jezičnu raspravu perzijskog filologa XIII. st. Izza al-Dina Abd al-Wahhaba ben Ibrahima al-Zanganija. U glavnoj teološkoj studiji, komentaru Šarh al-Maqasid, zastupa racionalna (dalil΄‘aqli) i tradicionalna (dalil naqli) načela tumačenja Božjih svojstava, čovjekove slobodne volje i naravi kuranske objave. Bavio se teorijom govorništva, filozofskim i drugim temama. Neka njegova djela bila su stoljećima upotrebljavana u islamskim školama kao osnovni priručnici.

Citiranje:
Taftazani, Saduddin Masud ibn Umar al-. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60169>.