Baromić, Blaž

Baromić, Blaž, hrvatski glagoljaški pisar i tiskar (Vrbnik, nakon 1440Senj, nakon 1505). Prvi mu spomen nalazimo u Mavrovu brevijaru, koji je Baromić prepisao 1460. Godine 1484. do 1505. senjski je kanonik, a 1493. u tiskari Andrije Torresanija u Mlecima upoznaje tajne slagarskog i tiskarskog umijeća te nadzire i priređuje tiskanje glagoljičnog časoslova (tzv. Baromićev brevijar), treće po redu hrvatske inkunabule. Sljedeće godine, sa slovima donesenima iz Mletaka, osniva glagoljsku tiskaru u Senju, gdje zajedno sa Silvesterom Bedričićem i Gašparom Turčićem 1494. tiska četvrtu po redu hrvatsku inkunabulu, Rimski misal, na crkvenoslavenskom jeziku hrvatske redakcije, a 1496. Spovid općenu (pretisak Senj, 1980), prvu tiskanu knjigu na čakavštini i jedinu hrvatsku neliturgijsku inkunabulu, u kojoj se na zadnjem listu javlja njegov tipografski znak, prvi u povijesti hrvatskog tiskarstva. U Senjskoj je glagoljskoj tiskari do 1508., kada ona prestaje s radom, otisnuto sedam naslova. Baromićev je izum tzv. metoda kompozitnih ligatura, posebna tehnika slaganja ligatura od poluslova, koju je preuzeo iz glagoljskih rukopisa, i koja zahtijeva iznimnu estetsku osjetljivost, pa je nakon njega ne susrećemo.

Citiranje:
Baromić, Blaž. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6008>.