šumski zaštitni pojas

šumski zaštitni pojas, jednoredni ili višeredni linijski nasadi šumskoga drveća, voćaka i grmastih vrsta, kojima je cilj zaštita šumskih rasadnika, poljoprivrednih površina, prometnica, prirodnih i umjetnih vodotokova i akumulacija te proizvodnih objekata od štetnoga djelovanja vjetra ili vodene erozije. Prema namjeni dijeli se na poljozaštitni, snjegozaštitni, vodozaštitni i protuerozivni. Širina je zaštitnoga pojasa 20 do 30 m.

Citiranje:
šumski zaštitni pojas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60022>.