STRUKE:

Škarnić, Matej

Škarnić, Matej (Mateo Skarnic), hrvatski nakladnik i novinar (Milna na Braču, 20. VI. 1881Antofagasta, Čile, 23. VI. 1953). Iselio se u Čile 1895., zatim u Boliviju. Uz službeničke poslove bavio se nakladništvom i novinarstvom. Iz političkih je razloga (utemeljio je radnički savez te izdavao prve socijalističke novine La Aurora Social) 1906. bio prognan iz Bolivije te se nastanio u Antofagasti u Čileu. Izdavao je masonski časopis Luz y Verdad te novine El Abecé i Pokret, koje je tiskao u vlastitoj tiskari »Skarnic«. Bio je aktivan u iseljeničkom društvenom životu. Na početku I. svjetskog rata pokušao je preko lista Pokret i istoimene masonske lože doći na čelo iseljeničkoga pokreta, no Jugoslavenski odbor u Londonu iskazao je povjerenje skupini oko P. Baburice. Godine 1952. utemeljio je Čileansko-jugoslavenski institut za kulturu, koji danas djeluje pod hrvatskim imenom.

Citiranje:
Škarnić, Matej. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59635>.