TRAŽI DALJE:
STRUKE:

barka

barka (tal. barca < kasnolat. barca, prema lat. baris: egipatska brodica na vesla < grč. β8118ρıς, možda iz koptskoga barī: brodica).

1. Na istočnojadranskoj obali već od XIII. st. opći naziv za različite tipove manjih drvenih brodova (brodica), a u današnje doba za otvorene čamce na vesla, s jedrom ili pomoćnim motorom, ponegdje i za manji ribarski brod (barka ribarica, barka svićarica). U Dubrovniku su u XIV–XVIII. st. bile poznate barka šionica (ribarska), barka solarica (za prijevoz soli), barka bastašica (za prijevoz sipkoga tereta). U Statutu grada Kotora u XV. st. opći naziv za brod (barcha).

2. Najveći brod (čamac) u doba drvenih brodova, primjerice galija.

3. Drveno riječno plovilo: ribarska barka (za čuvanje i prijevoz žive ribe) i topovnjača (ratni brod na vesla).

4. Vrsta talijanskog čamca (barca), najpoznatiji u Tršćanskom zaljevu. Spominju se prema namjeni gradanska barka (barca di Grado), ribarska barka (barca piscatoria) i barka za prijevoz osoba (barca a traghetto).

Citiranje:
barka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5959>.