TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Šafar, Josip

Šafar, Josip, hrvatski šumarski stručnjak (Delnice, 9. X. 1906Zagreb, 11. I. 1988). Diplomirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu 1931. Upravitelj Šumarija Delnice, Fužine i Crikvenica (1933–42). God. 1945–50. i 1951–54. voditelj Zavoda (poslije Instituta) za praktična šumarska i lovna istraživanja u Zagrebu, gdje je radio do 1969. Suradnik JAZU. Predavač na Fakultetu za agronomiju, šumarstvo i veterinarstvo Sveučilišta u Ljubljani (1953–59). Bavio se problemima biološko-ekološko-uzgojnih značajki glavnih vrsta drveća naših šuma, njegovanjem sastojina i proširenjem četinjača u sastojine listača, izmjenom vrsta drveća u prirodnim sastojinama, melioracijom i konverzijom degradiranih sjemenjača, panjača i šikara i osnovnim problemima sjemenarstva i pošumljivanja. Objavio je više od 220 znanstvenih i stručnih radova te udžbenik Ekonomski i biološki temelji za uzgajanje šuma (1963). Bio je glavni urednik monografije Gorski kotar (1981). Za svoj rad primio je mnogobrojna priznanja.

Citiranje:
Šafar, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59282>.