STRUKE:

Studia Croatica

Studia Croatica [stu'di·a kro·a:'tika], časopis za književnost, kulturu, povijest i politiku, utemeljen 1960. u Buenos Airesu. Izlazi tromjesečno na španjolskom jeziku. Prvi glavni urednik časopisa bio je I. Bogdan, a zatim F. Nevistić, R. Latković i, od 1994., Joza Vrljičak. Uz redovite, povremeno izlaze i tematski brojevi. Nakladnik mu je Hrvatski latinskoamerički kulturni institut, koji su utemeljili predstavnici hrvatske državotvorne emigracije kako bi obavještavali latinskoameričku javnost o Hrvatskoj za komunističke vladavine. U tu svrhu Institut tiska i knjige s temama iz hrvatske kulturne i političke povijesti. Časopis izlazi i na kompaktnom disku (CD) te na Internetu.

Citiranje:
Studia Croatica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58518>.