Stipišić, Jakov

Stipišić, Jakov, hrvatski arhivist (Vrboska na Hvaru, 17. IX. 1920Zagreb, 31. XII. 2010). Studij talijanskog i latinskog jezika te jugoslavenskih književnosti završio 1950. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pohađao tečaj pomoćnih povijesnih znanosti u Historijskom institutu JAZU (danas HAZU), gdje je radio od 1951. do umirovljenja 1984. Predavao je pomoćne povijesne znanosti na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (1959–77). Sudjelovao je na dovršavanju tzv. Smičiklasova zbornika (Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije – Codex diplomaticus regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae). Priredio je sveučilišni udžbenik Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi (1972).

Citiranje:
Stipišić, Jakov. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58129>.