Baraković, Juraj

ilustracija
BARAKOVIĆ, Juraj, Vila Slovinka, Venecija, 1614.

Baraković, Juraj, hrvatski pjesnik (Plemići kraj Zadra, 1548Rim, 1. VIII. 1628). Osnovnu naobrazbu stekao u Zadru, a više školovanje, vjerojatno teologiju, završio negdje u Italiji. Dvadesetak je godina bio župnik u Novigradu, odakle je 1603. iz nepoznatih razloga protjeran u Šibenik i lišen crkvenih činova. Triput je hodočastio u Rim. Za života objavio dva djela: Vilu Slovinku (1614. i 1626) i Jarulu urešenu cvitjem od šest vikov svita (1618). Treći Barakovićev tekst Draga, rapska pastirica tiskan je prvi put 1889. Pripisuju mu se i pohvalnica Čestitomu Zadru gradu, rukopisna zbirka hrvatskih propovijedi Sacri sermoni in lingua illirica, životopisi Cicerona na talijanskom i sv. Jeronima na hrvatskom jeziku, gramatika hrvatskoga (»ilirskog«) jezika, navodno objavljena 1614., te povijest »naroda dalmatinskoga i hrvatskog« koju je tiskao njegov nećak Marko. Jarula je zapravo Biblija u stihu (dvanaesterci, jedanaesterci i osmerci), razdijeljena prema vremenskoj shemi iz prvih stoljeća kršćanstva u »šest vikov«. U nedovršenom spjevu Draga, rapska pastirica (osmerci i dvanaesterci) opjevao je znamenitosti i ljepote otoka i grada Raba te ljubav Kalifrontea prema Dragi, lijepoj kćeri pastira Rabata, koja završava ovidijevskom pretvorbom djevojke u kamen. Središnje mjesto u Barakovićevu opusu zauzima spjev Vila Slovinka, u trinaest pjevanja (više od 9300 stihova), nadahnut idejama slavenskog zajedništva i brigom za ugroženu hrvatsku baštinu. Strukturiran u četiri putovanja i sastavljen od zučnopojki (osmerački soneti oblikovani kao jedna strofa), osmoretki (dvanaesteračke oktave), poluretki (osmerački katreni) i pisni skupnih (dvanaesterački distisi), spjev je s versifikacijskoga stajališta novina u hrvatskoj književnosti, a stilom navješćuje barokni način izražavanja.

Citiranje:
Baraković, Juraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5810>.