STRUKE:

Sterneck, Robert

Sterneck [štε'rnεk], Robert, austrijski matematičar (Beč, 5. IV. 1871Graz, 18. III. 1928). Studirao i doktorirao (1893) na Sveučilištu u Beču. Ondje je predavao matematiku (1895–1904), potom bio profesor na sveučilištima u Černovcima (1904–07) i u Grazu (1907–28). Najprije se bavio fundamentalnom matematikom, napose teorijom brojeva, a poslije i primijenjenom matematikom (teorijska astronomija, istraživanje morskih mijena). Istaknuo se uvođenjem numeričke metode u rješavanje jednadžbâ koje opisuju morske mijene u kanalima. Taj je pionirski posao obavio na Jadranu (1915), a potom ga je proširio i na druga mora te na svjetske oceane.

Citiranje:
Sterneck, Robert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58053>.