Spitzer, Leo

Spitzer (njem. izgovor [špi'cəɹ], amer. engl. [spi'tsəɹ]), Leo, austrijski filolog i književni znanstvenik (Beč, 7. II. 1887Forte dei Marmi, Italija, 16. IX. 1960). Studirao romanistiku u Beču, Parizu, Leipzigu, Rimu i Napulju. U Beču doktorirao 1910., habilitirao 1913. Bio je sveučilišni profesor romanistike u Bonnu, Marburgu i Kölnu. God. 1933. bio je smijenjen zbog židovskog podrijetla, pa je emigrirao u Tursku, gdje je do 1936. bio ordinarius za romanistiku u Istanbulu. Potom je predavao romanistiku i poredbeno jezikoslovlje na Sveučilištu Johns Hopkins u Baltimoreu 1936–56. Njegov je književnoznanstveni rad obilježen pokušajem spajanja jezične i književne analize u interpretaciji književnog teksta, u kojoj se trenutačni čitateljski uvid potvrđuje detaljnom stilističkom analizom teksta. Značajnija djela: Stilističke studije (Stilstudien, I–II, 1928), Romanističke studije o stilu i književnosti (Romanische Stil- und Literaturstudien, 1931), Znanost o jeziku i književna povijest (Linguistics and Literary History, 1948), Romanske književne studije, 1936–1956 (Romanische Literaturstudien, 1936–1956, 1959).

Citiranje:
Spitzer, Leo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57455>.