TRAŽI DALJE:
STRUKE:

banovac

ilustracija
BANOVAC, srebrni novac kralja Bele IV., Zagreb, Arheološki muzej

banovac, metalni novac što su ga, ugledajući se na novac salzburških nadbiskupa, od početka XIII. do polovice XIV. st. autonomno kovali banovi i hercezi u sjevernoj Hrvatskoj, latinski zvanoj Sclavonia (sa središtem u Zagrebu). Zato se u natpisima na banovcima oko lika kune u trku nalaze riječi MONETA REGIS P[ER] SCLAVONIA ili MONETA DUCIS P[ER] SCLAVONIA. Kovnica banovaca nalazila se u početku u Pakracu, a od 1260. u Zagrebu, pa odatle uz latinski naziv moneta banalis dolazi i naziv denarius Zagrabiensis. Budući da se odlikovao dobrom kvalitetom, potiskivao je iz prometa novac susjednih zemalja, pa su se, osobito u Bosni i Ugarskoj, počeli kovati i ugarski banovci.

Citiranje:
banovac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5735>.