TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Spalatin, Krsto

Spalatin, Krsto, hrvatski jezikoslovac (Ston, 15. X. 1909kraj Punto Gorda, Florida, 16. XII. 1994). Studirao romanistiku na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je 1934. i doktorirao. Radio kao gimnazijski profesor i lektor na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Zagrebu. Lektor za hrvatski jezik na sveučilištima u Rimu i Napulju (1941–48). Potom otišao u SAD, gdje je predavao na Wesleyan College u Iowi (1948–52), a zatim talijanski i francuski jezik na Sveučilištu Marquette u Milwaukeeiju (1952–75). Nakon umirovljenja bavio se kontrastivnom lingvistikom, a 1990. objavio je Peterojezični rječnik europeizama. Pisao je, među ostalim, za iseljeničke časopise Hrvatska revija i Journal of Croatian Studies, te za zagrebački časopis Marulić.

Citiranje:
Spalatin, Krsto. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57327>.