TRAŽI DALJE:
STRUKE:

soha

soha, brodska naprava za dizanje i spuštanje čamaca, sidara, ljestava, manjih tereta i sl. Oblika je male savijene samarice. Teret se diže ili spušta s pomoću koloturnika ovješenog u vršnoj točki sohe, a premješta se njezinim okretanjem oko ležajne osi. Pogon joj je ručni ili mehanički, a nosivost od 300 kg do 1500 kg. Nekoć su se sohe iskivale, a sada se izrađuju od čeličnih cijevi ili se sastavljaju od profiliranih elemenata. U lučicama sa zidanom obalom, soha postavljena na obali služi za dizanje i spuštanje čamaca.

Citiranje:
soha. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56989>.