TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Sofron

Sofron (grčki Σώφρων, Sṓphrōn), grčki pjesnik (Sirakuza, V. st. pr. Kr.). U književnom i scenskom pogledu umjetnički je oblikovao bogatu tradiciju južnoitalskih lakrdija. Njegov je kratak igrokaz u dijalogu, mim, donio na pozornicu svakidašnjicu pučana pa je njegov mim »muški« ili »ženski« (vjerojatno prema spolu glavnog lika). Pisani su u prozi, a obilježavaju ih igra riječima, dvosmislice, parodija i situacijska komika. Od mnogobrojnih djela sačuvali su se samo ulomci i 10 naslova: Vjesnik (Ἄγγελος), Švelje (Ἀϰέστριαι), Tunolovac (Θυννοϑήρας), Briga za nevjestu (Νυμφοπόνος), Siktat ćeš na dragoga (Παιδιϰὰ ποιφυξεῖς), Svekrva (Πενϑερά), Pouka (Προμύϑιον), Žene koje govore da će istjerati božicu (Ταὶ γυναῖϰες αἳ τὰν ϑεόν φαντι ἐξελ8118ν), Posjetiteljice istamskih igara (Ταὶ ϑάμεναι τὰ Ἴσϑμια), Ribar i seljak (Ὡλιεὺς τὸν ἀγροιώταν). Vjeruje se da je utjecao na pjesnike Teokrita i Herondu te filozofa Platona.

Citiranje:
Sofron. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56983>.