Bandić, Miloš I.

Bandić, Miloš I., srpski književni kritičar (Priština, 6. VI. 1930Zemun, 15. XII. 1995). Profesor srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Uređivao Književne novine, a uz studijski rad redovito je u časopisima i novinama pratio književnu produkciju. Posebice je zaokupljen žanrom romana (objavio knjige o I. Andriću, M. Laliću, D. Ćosiću). Surađivao u hrvatskoj periodici i bavio se kroatističkim temama (V. Nazor).

Citiranje:
Bandić, Miloš I.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5670>.