TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ban, Hrvoslav

Ban, Hrvoslav (pravo ime Dušan Lončarević; redovničko ime Kristijan), hrvatski književnik (Stobi, Makedonija, 13. VIII. 1924Humac, BiH, 23. IV. 2000). Studirao povijest umjetnosti u Beogradu te filozofiju i teologiju na Papinskome sveučilištu Gregoriani u Rimu; urednik na Radio Vatikanu. Franjevac konventualac od 1969., otišao 1972. u SAD, gdje se zaredio. Od 1992. djelovao u Humcu. Do polovice 1960-ih u Beogradu je objavljivao stihove (Na školskoj stazi, 1941), drame za djecu (Mali Gundulić, 1951; Pozorišne legende, 1955) i pseudopovijesnu prozu (pripovijesti Gusari Jadrana, 1955., Poslednji vitezovi, 1965; roman Srebrni oklopnik, 1964) te se kao scenarist bavio stripom. Objavio dramsku kroniku Bojište i krijes, o sv. Nikoli Taveliću (1970), romane Opsada crkve u Bistrici (1971; dramatizirano i izvođeno pod naslovom Krađa Marijina kipa), Robovi zlatne magle (1974), Urotnik na Manhattanu (1979; skraćena inačica na engleskome Parsifal and Ternina, 1983) i Hrvatski Parsifal (1980), baveći se sudbinama hrvatske imigracije u SAD-u. Objavljivao pod pseudonimima (Hrvoslav Ban, Danibor Dušan Lončarević, Danimir Horvat).

Citiranje:
Ban, Hrvoslav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5629>.