Shannon, Claude Elwood

Shannon [šæ'nən], Claude Elwood, američki inženjer elektrotehnike i matematičar (Petoskey, Michigan, 30. IV. 1916Medford, Massachusetts, 24. II. 2001). Diplomirao je (1937) i doktorirao (1940) u Massachusettskom tehnološkom institutu (MIT) u Cambridgeu. Radio je u Bellovim laboratorijima u Murray Hillu (1941–72) i u Massachusettskom tehnološkom institutu (1956–78). Radom na tehničkim i inženjerskim problemima u komunikacijskoj industriji postavio je osnove računalne industrije i telekomunikacija, pa se smatra jednim od začetnika informacijsko-komunikacijske ere. Još 1937. iznio je zamisao o primjeni Booleove algebre za analizu i optimizaciju sklopova elektromagnetskih releja, tada korištenih za prespajanje telefonskih linija. Objavio je matematičku teoriju diferencijalnoga analizatora 1941., ranoga mehaničkog računala, koje je razvio Vannevar Bush, za dobivanje numeričkih rješenja običnih diferencijalnih jednadžbi. Osmislio je teoriju razmjene informacija i istraživao najuspješnije načine njihova prijenosa; tako je razvijao ideju kako bi se s pomoću nula i jedinica žicom mogle prenositi slike i zvukovi i metode ispravljanja pogrešaka nastalih u prijenosu signala. Matematička teorija komunikacije (poslije nazvana teorija informacija), koju je postavio 1948., bila je vrhunac njegovih istraživanja. Po njem je nazvana mjerna jedinica za količinu informacija (→ šanon).

Citiranje:
Shannon, Claude Elwood. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55662>.