Balfour, Arthur James

Balfour [bæ'lfə], Arthur James, britanski političar i filozof (Whittingehame, Škotska, 25. VII. 1848Woking, Engleska, 19. III. 1930). Član Konzervativne stranke, zastupnik u Donjem domu Parlamenta 1874–1922., potom u Domu lordova. Predsjednik konzervativne vlade 1902–05., ministar vanjskih poslova 1916–19. Bio je pobornik suradnje s Francuskom, s kojom je 1904. sklopio sporazum (→ antanta). Predvodio 1917. britansko ratno izaslanstvo u SAD, a u studenome te godine objavio deklaraciju (Balfour Declaration), s kojom su se složile i druge sile Antante, da se u Palestini stvori Nacionalni dom (National Home) za Židove. Jedan od potpisnika Mirovnog ugovora u Versaillesu. Prvi predstavnik Velike Britanije u Ligi naroda (1920). Od 1919. kancelar Sveučilišta u Cambridgeu. Kao filozof zastupao religijski spiritualizam, iz kojega je izvodio etičke i estetske vrjednote. Djela: Ogledi i poslanice (Essays and Addresses, 1893), Temelji vjerovanja (The Foundations of Belief, 1895), Teizam i humanizam (Theism and Humanism, 1915), Teizam i mišljenje (Theism and Thought, 1923) i dr.

Balfour, Arthur James. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 31.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5502>.