STRUKE:

Schiffler, Ljerka

Schiffler [ši'fler], Ljerka, hrvatska filozofkinja (Zagreb, 6. II. 1941Zagreb, 16. VII. 2016). Diplomirala filozofiju i komparativnu književnost 1965. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirala 1974. radom o N. V. Gučetiću. Od 1968. radila u Institutu za filozofiju, potom, kao urednica, u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža (1977–90) te ponovno u Institutu za filozofiju (od 1990 do umirovljenja 2012); znanstvena savjetnica. Predavala na Hrvatskim studijima i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bavila se filozofijom renesanse, poviješću mišljenja kao problemsko-interpretacijskim kompleksom, hrvatskom filozofijom. Od 1991. do 2012. glavna urednica časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. Djela: Nikola Gučetić (1977), Iz hrvatske filozofske baštine (1980), Miho Monaldi (1984), Ideja enciklopedizma i filozofijsko mišljenje (1989), Humanizam bez granica: hrvatska filozofija u europskom obzoru (1992), Frane Petrić – Franciscus Patricius: od škole mišljenja do slobode mišljenja (1997), Vetera et nova: hrvatska filozofija u europskom obzoru (2004). Objavila nekoliko knjiga poezije i proze (Licem suprot zvijezda, 1996; Slutiti Kytheru, 2004; Recto & verso: fragmenti, 2006).

Citiranje:
Schiffler, Ljerka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 6. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54874>.