STRUKE:

Saračević, Tefko

Saračević, Tefko, hrvatski i američki inženjer elektrotehnike (Zagreb, 24. XI. 1930). Diplomirao (1957) na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, doktorirao (1970) informacijske znanosti na Sveučilištu Case Western Reserve u Clevelandu, SAD, gdje je nastavio raditi kao profesor i znanstvenik. Od 1985. radi kao profesor na Fakultetu za komunikacije, informacije i knjižnične studije na Sveučilištu Rutgers, New Jersey, prodekan (2003–06). Bavi se provjerom i vrjednovanjem pretraživanja informacija te pojmom relevantnosti u informacijskim znanostima, aspektima odnosa čovjeka i računala u pretraživanju informacija, istraživanjima korištenja i korisnika u informacijskoj znanosti i knjižničarstvu. Bio je predsjednik Američkog udruženja za informacijske znanosti (1990–91), glavni je urednik časopisa Information Processing & Management (od 1985). Uključen je u aktivnosti hrvatskih udruga u SAD-u, predsjednik Američko-hrvatskog akademskog društva, osnivački član i odbornik srednjoatlantskog ogranka Almae Matris Croaticae alumni. God. 1995. primio je Nagradu za životno djelo Američkog udruženja za informacijske znanosti.

Citiranje:
Saračević, Tefko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54576>.