Bahtin, Mihail Mihailovič

ilustracija
BAHTIN, Mihail Mihailovič

Bahtin [baxt’i'n], Mihail Mihailovič, ruski teoretičar književnosti (Orojl, 17. XI. 1895Moskva, 7. III. 1975). Studirao u Odesi i Petrogradu, od 1918. predavao na školama u Nevelu i Vitebsku, gdje se okupio nevelik intelektualni krug. Nakon diskusija u tom krugu nastale su knjige: V. Vološinov, Freudizam (Frejdizm, 1924); P. Medvedev, Formalna metoda u znanosti o književnosti (Formal’nyj metod v literaturovedenii, 1927); V. Vološinov, Marksizam i filozofija jezika (Marksizm i filosofija jazyka, 1929), koje se uvelike pripisuju Bahtinu. Njegovo djelo Problemi stvaranja Dostojevskoga (Problemy tvorčestva Dostoevskogo, 1929; prerađeno pod naslovom Problemi poetike Dostojevskoga – Problemy poêtiky Dostoevskoga, 1963) privuklo je pozornost teorijom »polifoničnosti« romana Dostojevskoga i njihovim vezanjem uz načela Menipove satire. Uhićen 1929. i prognan u Kazahstan; 1936. predavao u Saransku (Mordvinija), zatim u gradu Kimri kraj Moskve i završio rad o Rabelaisu Stvaranje Françoisa Rabelaisa i pučka kultura srednjega vijeka (Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kul’tura srednevekov’ja), koji je objavljen tek 1965., a sadrži teoriju tzv. karnevalesknosti i upućuje na pučke izvore romana. Od 1945. ponovno je u Saransku i radi na sveučilištu u osnivanju. Dopuštenje za preseljenje u Moskvu dobio je 1969. Ondje objavljuje u časopisima, a izlazi mu i knjiga Pitanja književnosti i estetike (Voprosy literatury i êstetiki, posmrtno, 1975), s temeljnim studijama o romanu kao dijaloškom obliku (pojam tuđe riječi), o kronotopu kao kategoriji vremena i prostora i dr. Radeći u izvanredno teškim životnim uvjetima, progonjen ili marginaliziran, Bahtin je, dovodeći teoriju književnosti (romana) u vezu s kategorijama jezika, kulturne povijesti i filozofije, u stalnom sporu s formalizmom i marksizmom, stvorio teorijske smjernice koje je uvelike prihvatila znanost o književnosti u svijetu.

Citiranje:
Bahtin, Mihail Mihailovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5268>.