TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Reichstag

ilustracija
REICHSTAG, zgrada parlamenta u Berlinu

Reichstag [rại'62179sta:k], njemačko predstavničko tijelo koje je, u povijesnim razdobljima, imalo različit sastav i ulogu. U srednjem vijeku, Reichstag je bio savjetodavno staleško tijelo, koje je sazivao car Svetoga Rimskog Carstva Njemačke Narodnosti. Od XII. st., bio je to državni organ koji se sastajao jedanput godišnje, u biskupskim ili kraljevskim gradovima. Careva je vlast ovisila o odobrenjima Reichstaga. Od 1489. Reichstag je bio trodomno tijelo sastavljeno od kolegija izbornih knezova (Kurfürstenkollegium), knezova, grofova i vitezova (Reichsfürstenrat) te predstavnika gradova (Kollegium der Städte). Prava Reichstaga utvrđena su Westfalskim mirom (1648), a od 1663. bio je stalno predstavničko tijelo sa sjedištem u Regensburgu. Ukinut je propašću Svetoga Rimskog Carstva (1806). Iznova je uspostavljen Ustavom Sjevernonjemačkoga saveza (1867). Ustavom iz 1871. Reichstag je postao dvodomna skupština. Zakonodavnu i proračunsku ulogu obavljao je zajedno sa Saveznim vijećem (Bundesrat). U doba Weimarske Republike (1919–33) Reichstag je naziv za Zastupnički (donji) dom parlamenta. U razdoblju nacionalsocijalizma, poglavito nakon paleža zgrade parlamenta (1933), Reichstag je bio jednodomna i jednostranačka skupština.

Reichastag je i naziv zgrade u Berlinu, koja je bila izgrađena 1894., a do 1933. bila je sjedište parlamenta. Tijekom II. svj. rata zgrada je bila oštećena, a nakon njegova završetka obnavljana je i služila je kao galerijski prostor. U njoj je službeno potpisano ujedinjenje Njemačke (3. X. 1990). Od 1999. ponovno je sjedište zakonodavne vlasti Savezne Republike Njemačke.

Citiranje:
Reichstag. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52289>.