STRUKE:

Rae, Douglas Whiting

Rae [rẹi], Douglas Whiting, američki politolog (Indianapolis, 2. V. 1939). Profesor organizacije i menadžmenta na Sveučilištu Wisconsin te političke znanosti na Sveučilištu Yale. Središnji su mu predmeti istraživanja: politička ekonomija, izborni procesi, politička ideologija i odnosi moći. Bio je savjetnik u mnogim institucijama i organizacijama (španjolski parlament, Kršćansko-demokratska stranka Italije, BBC i dr.). Glavna djela: Političke posljedice izbornoga prava (Political Consequences of Electoral Law, 1967), Analiza političkih rascjepa (The Analysis of Political Cleavages, 1970., koautor), Jednakosti (Equalities, 1981) i Grad: urbanizam i njegov svršetak (City: Urbanism and Its End, 2003).

Citiranje:
Rae, Douglas Whiting. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51586>.