TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Racetin, Filip

Racetin, Filip, hrvatski geodet i kartograf (Dograde, 29. III. 1928Split, 21. V. 1996). Studij geodezije završio na Građevinskom fakultetu u Beogradu 1963. Magistrirao (1975) i doktorirao (1978) na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje znanstvenoga interesa i djelovanja bila je pomorska kartografija. Radio je u Vojnogeografskom institutu u Beogradu i Sarajevu. Dolaskom u Split (1967) zaposlio se u Hidrografskom institutu ratne mornarice (danas Hrvatski hidrografski institut) kao redaktor pomorskih karata, potom načelnik Kartografskog odsjeka. Godine 1987. promaknut je u zvanje znanstvenog savjetnika. Kartografiju je predavao na Mornaričkoj vojnoj akademiji kao izvanredni, a od 1986. i redoviti profesor. Objavio je više od stotinu stručnih i znanstvenih radova, surađivao u izdanjima Pomorske i Vojne enciklopedije i Pomorskoga leksikona. Autor je mnogobrojnih pomorskih i navigacijskih karata te atlasa. Izradio je prvu hrvatsku batimetrijsku kartu Jadranskoga mora (1992), a pod njegovim je vodstvom dovršena i serija od 16 obalnih navigacijskih karata Jadrana mjerila 1 : 100 000.

Citiranje:
Racetin, Filip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51364>.