TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bačić, Miho

Bačić, Miho, hrvatski pomorski kapetan i trgovac (Dubrovnik, 22. II. 1859New Orleans, 12. XII. 1935). Nautičku školu završio u Rijeci i nakon toga plovio kao kadet na jedrenjacima svojega strica na linijama za južnu Australiju, a potom zapovijedao i njegovim brodom Resurrection. Potkraj 1875., nakon brodoloma barka Stefano, odlikovale su ga austrougarske vlasti. Napustivši 1880. plovidbu, stalno se nastanio u New Orleansu razvivši trgovinu brodskom opremom i baveći se opskrbljivanjem brodova. Zbog posebnih zasluga u unapređivanju života grada, jedna od glavnih ulica nazvana je, njemu u počast, Baccich Avenue.

Citiranje:
Bačić, Miho. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5122>.