Bačić, Ambroz

Bačić, Ambroz, hrvatski povjesničar i teolog (Vela Luka, 16. VII. 1867Rim, 29. III. 1931). Filozofiju i teologiju studirao na dominikanskoj Visokoj bogoslovnoj školi u Dubrovniku i na dominikanskom Općem učilištu u Grazu, gdje je 1892. postigao naslov lektora teologije. Svećenikom je postao 1889. Vrativši se u Dubrovnik, do 1910. na dominikanskoj bogosloviji predavao je crkvenu povijest i druge teološke predmete. Istodobno je radio i u dubrovačkoj gimnaziji. Godine 1902–05. bio je prior i knjižničar dubrovačkoga samostana. Nakon što mu je 1908. dodijeljen naslov naučitelja sv. bogoslovlja, pozvan je 1910. u Rim za profesora na Papinskome međunarodnom sveučilištu Angelicum. Ondje je sve do smrti predavao crkvenu povijest, paleografiju, diplomatiku i patrologiju. Bio je članom upravnoga vijeća Zavoda sv. Jeronima. Pisao je i objavljivao djela i priloge iz crkvene povijesti, povijesti dominikanskoga reda, povijesti kršćanske filozofije, kršćanske duhovnosti i dubrovačke književnosti. Osobito ga je zanimao život i djelo Tome Akvinskoga i razvoj tomističke škole (Kratak uvod u djela sv. Tome Akvinskoga − Introductio compendiosa in opera S. Thomae Aquinatis, 1925).

Citiranje:
Bačić, Ambroz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5116>.