TRAŽI DALJE:
STRUKE:

prosvjeta

prosvjeta, pojam koji obuhvaća školstvo, ukupno obrazovanje i odgoj, različite oblike obrazovanja odraslih, populariziranje znanosti i tehnike, kulturno-umjetničke djelatnosti koje su namijenjene podizanju kulturne razine (prosvjećivanju) općenito. Temelj je prosvjete demokratska zamisao o potrebi sveopćega učenja, obrazovanja i odgoja svih ljudi. Tu su potrebu isticali i zastupali pedagozi J. Á. Komenský, J. Locke, J.-J. Rousseau, J. H. Pestalozzi i dr. Prosvjeta ističe uvjerenje o mogućnosti racionalnoga spoznavanja svijeta svakoga ljudskoga bića, ako mu se primjerenim učenjem omoguće različita znanja.

Komenský je razradio je ideje i oblikovao pedagoško učenje o sveobuhvatnom obučavanju i odgajanju svih, u svemu i za sve (→ pansofija). Demokratsku zamisao o sveopćem narodnom obrazovanju i odgoju prihvatili su i Th. More, T. Campanella, R. Owen, A. Ferrière, Saint-Simon i dr., a poduprlo ju je i prosvjetiteljstvo u XVIII. st. U XVIII. i XIX. st. u ta su se nastojanja uključivale i drž. vlasti brojnih zemalja; uvedeno je obvezatno školovanje i produženo njegovo trajanje, osnovane su više osnovne škole, prošireno je srednje, više i visoko školstvo, osnovane su ustanove za obrazovanje odraslih. Sve je to pridonijelo jačanju zamisli o narodnom prosvjećivanju, obrazovanju i odgoju, a naziv prosvjeta pojavljuje se kao širi i sveobuhvatniji od terminâ školstvo, obrazovanje, odgoj.

Citiranje:
prosvjeta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50721>.