STRUKE:

predstavništvo

predstavništvo.

1. U ekonomiji, poslovni ogranak većih poduzeća koji u ime i za račun poduzeća sklapa ugovore o kupnji i prodaji.

2. Političko predstavništvo, pojam koji se odnosi na zakonski utemeljeno obnašanje vlasti preko državnih organa što djeluju u ime naroda (građana) u cjelini, ali bez njegova obvezujućega naloga. Nastalo je zbog kvantitativnoga povećanja polit. zajednica. U antici su se, napose u grč. polisu, zbog maloga broja stanovnika sa statusom građana zakoni mogli donositi javno i izravno na trgovima. Prvi se put političko predstavništvo pojavilo u feudalizmu, kada je institucija monarha sadržavala i predstavništvo naroda. S razvojem parlamentarizma i ideje o suverenosti naroda te kao posljedica građanskih revolucija u XVIII. st. političko predstavništvo je osim monarha obnašalo i kolektivno tijelo (parlament). Uvođenjem općega biračkoga prava političko je predstavništvo dosegnulo vrhunac. Suvremeni polit. sustavi funkcioniraju prema sustavu predstavničke demokracije, u kojoj su najvažnija polit. institucija izbori; preko njih se uspostavlja odnos između birača, tj. biračkoga tijela (predstavljenih), i polit. predstavnika što ih oni biraju.

Citiranje:
predstavništvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50082>.