TRAŽI DALJE:
STRUKE:

porfirit

porfirit (prema grč. πορφύρα: grimiz), svijetlosiva površinska eruptivna stijena građena od kiselih plagioklasa, amfibola, biotita ili piroksena (stariji naziv: porfir). To je srednjozrnata magmatska stijena bogata fenokristalima različitih minerala. S obzirom na vrstu fenokristala, magmatska se stijena može pobliže odrediti (npr. kao granitni porfirit). Danas se porfirit kao naziv stijene u petrologiji nastoji napustiti, a preferira se pojam porfirne strukture, jer se njime izražavaju značajke građe neke magmatske stijene kojoj se naziv temelji na mineraloškom i kemijskom sastavu.

Citiranje:
porfirit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 18. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49534>.