TRAŽI DALJE:
STRUKE:

adiaforon

adiaforon ili adiafora (grčki ἀδıάφορος: nerazličit), u stoičkoj i kiničkoj filozofiji, sve što je u etičkom pogledu ravnodušno, što je između dobra i zla, krjeposti i grijeha, što je u ćudorednom smislu ravnodušno. Stoik Zenon naučava: »Od toga što postoji jedan se dio sastoji u dobrima, drugi u zlostima, treći u adiaforama...; to su: život i smrt, dostojanstvo i nedostojnost, užitak i bol, bijeda i bogatstvo, zdravlje i bolest i tomu slično«. Mislilac reformacije Matija Vlačić Ilirik, raspravljajući s Ph. Melanchthonom, tvrdi u djelu O pravim i krivim adiaformama (De veris et falsis adiaphoris) da u stvarima vjere nema adiafora (»srednjih stvari«).

Citiranje:
adiaforon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=474>.