STRUKE:

Paltašić, Andrija

Paltašić, Andrija, hrvatski tiskar (Kotor, oko 1440Venecija, početak XVI. st.). Podrijetlom iz ugledne kotorske obitelji, radio u Veneciji 1477–99. Objavio je 38 djela grčkih i rimskih klasika te humanista, povjesničara i leksikografa (Cicerona, Diodora, Plinija Starijega, Terencija, Katula, Ovidija, Laktancija Firmijana i dr.), ugl. na latinskom jeziku; na talijanskome objavio dva djela namijenjena širemu čitateljskom krugu, Zlatnu legendu (Legenda aurea, 1482), najpopularniji hagiografski zbornik kasnoga srednjeg vijeka dominikanca Jakova Varaginskoga, i Bibliju (Biblia, 1484); 13 izdanja namijenio je studentima sveučilišta, među njima opsežan Justinijanov kodeks (8 sv., 1490–92) s komentarima Bartolusa de Saxoferrata, Uvod u Porfirija i Aristotela (Expositio in artem veterem Porphyrii et Aristotelis, 1492) engleskoga filozofa W. Burleigha, Traktat o proporcijama (De proportionibus, 1487) Alberta iz Saske i dr.; zajedno s D. Dobričevićem objavio izbor iz djela L. C. Laktancija Firmijana De divinis institutionibus adversus gentes (1478). Njegova su izdanja najuspjelija u mletačkome tiskarstvu XV. st.; upotrebljavao je 22 tipa različitih slova (6 romanskih, 10 gotičkih i 6 grčkih). U Hrvatskoj je sačuvano više od trideset primjeraka njegovih izdanja.

Citiranje:
Paltašić, Andrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46344>.