TRAŽI DALJE:
STRUKE:

aukcija

aukcija (latinski auctio: dražba), organizirano mjesto prodaje po viđenju robe u cijelosti, na temelju javnoga nadmetanja većeg broja potencijalnih kupaca (licitacijom). Na dražbama se prodaje roba neujednačene kakvoće, roba koja ima svoju pojedinačnu specifičnu vrijednost i koja nije zamjenljiva. Dražbeni predmeti mogu biti primarni proizvodi (drvo, kaučuk, koža, vuna, čaj, riba, voće i sl.), rijetke stvari (umj. djela, numizmatički predmeti, antikviteti i sl.), havarirana roba, zatim roba koju kupac odbija preuzeti jer ne odgovara ugovorenoj ili propisanoj kakvoći, zaplijenjena roba i stvari. Na međunarodnim aukcijama (dražbama) sudjeluju veletrgovačke organizacije kojima je poslovanje i odobrenje za rad uvjetovano posebnim propisima i odobrenjima (licencijama) ovlaštenih tijela države u kojoj se aukcija osniva. Prodaja i kupnja robe obavlja se preko aukcijskih posrednika. Zainteresirani prodavači i kupci upoznaju se s aukcijom, nadnevkom i uvjetima njezina održavanja preko javnih glasila ili slanjem dražbovnih propisa. Najpoznatije međunarodne aukcije: Amsterdam (kava, čaj, duhan, začini, kaučuk); Rotterdam (kava, čaj, duhan, začini, kakao, cink, kaučuk); Antwerpen (vuna, koža); Lisabon (ribe); New York (koža, krzno, ribe); Sankt Peterburg (krzno, sagovi); Calcutta (indigo, čaj, juta); Singapore (cink, kaučuk); Sydney (vuna); Melbourne (vuna); Capetown (vuna, pluto); Jokohama (ribe); Liverpool (vuna); Le Havre (drvo) i druge. Aukcije rijetkih stvari u novije se vrijeme, kao redovita sezonska pojava, održavaju u Parizu (Hôtel Drouot), Londonu (Christie’s, Sotheby’s), Beču (Dorotheum) i dr.

Citiranje:
aukcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4625>.