TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Pahimer, Juraj

Pahimer, Juraj (Georgije, grčki Γεώργιος Παχυμέρης, Geṓrgios Pakhymérēs, latinizirano Georgius Pachymeres), bizantski pisac i historiograf (Nikeja, danas Iznik, Turska, oko 1242Carigrad, oko 1310). Među mnogobrojnim djelima u kojima je opisivao svoje doba ističe se Bizantska povijest (Ῥωμαϊϰὴ ἱστορία, I–XIII, 1255–1308), koja se može smatrati nastavkom djela što ga je započeo Juraj Akropolit. U tom je djelu Pahimer osobitu pozornost posvetio teološkim pitanjima, o kojima je napisao i nekoliko posebnih rasprava. Autor je i udžbenika četiriju predmeta kvadrivija (aritmetika, geometrija, astronomija, glazba), kompendija o Aristotelovoj filozofiji, retoričkih priručnika, komentara Ilijade i dr.

Citiranje:
Pahimer, Juraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46124>.