STRUKE:

Auger, Pierre Victor

Auger [ožẹ'], Pierre Victor, francuski fizičar i astronom (Pariz, 14. V. 1899Pariz, 24. XII. 1993). Doktorirao (1926) i radio na Sorbonnei (1927–69). Otkrio (1923) elektronske prijelaze u atomu bez zračenja (Augerov efekt), a u astronomiji (1938) »intenzivne zračne pljuskove« (engl. Extensive Air Showers, EAS) visokoenergijskih kozmičkih zraka. Osnovao Europsku organizaciju za svemirska istraživanja (engl. European Space Research Organization, ESRO), kojoj je bio glavni ravnatelj (1962–67). Bio je član francuske Akademije znanosti (od 1977).

Citiranje:
Auger, Pierre Victor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4586>.