STRUKE:

audiovizualna građa

audiovizualna građa, vrsta neknjižne građe koja se može upotrebljavati samo uz pomoć neke sprave, poput projektora, čitača/čitala, naprave za povećavanje itd. U audiovizualnu građu ubrajaju se filmovi (filmske kasete, kutije, kolutovi i petlje), mikrooblici (mikrofilmovi, mikrolistići), videosnimke (videovrpce, videokasete, videokutije i videodiskovi), vizualne projekcije (dijafilmovi, dijapozitivi, prozirnice, stereografi, mikroskopski preparati) i zvučne snimke (gramofonske ploče, kompaktni diskovi, magnetofonske vrpce, zvučne kasete i zvučne kutije). U širu uporabu, kao nositelj za pohranjivanje podataka i obavijesti, ulazi nakon II. svjetskog rata.

U novije su doba audiovizualna djela često sastavni dijelovi multimedijske građe, koja se uglavnom drži posebnom vrstom građe. Autorska prava na audiovizualnu građu najčešće ima proizvođač, ali se u nekim zemljama zaštitom tih prava bave i posebne organizacije, poput autorskih i sličnih udruga. U Hrvatskoj je to Društvo za zaštitu audiovizualnih djela.

Citiranje:
audiovizualna građa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4565>.