Ortelius, Abraham

ilustracija
ORTELIUS, Abraham, Theatrum orbis terrarum, 1570.

Ortelius [orte:'li·us], Abraham (pravo prezime Oertel), flamanski kartograf i izdavač (Antwerpen, 4. IV. 1527Antwerpen, 28. VI. 1598). Putovao Europom skupljajući stare geografske karte te surađujući s mnogim kartografima svojega doba (G. K. Mercator, J. Sambucus, A. Hirschvogel i dr.) od kojih je dobivao kartografsku građu. God. 1564. izradio je i izdao slabo poznatu Kartu svijeta u osam listova (jedina kopija čuva se u Baselu, Švicarska). Objedinivši godinama prikupljanu kartografsku građu u jedinstven format, 1570. je objavio prvi moderni atlas pod nazivom Prikaz svijeta (Theatrum orbis terrarum). U prvom izdanju atlasa zastupljeno je 70 bakroreznih karata na 53 lista folio-formata. Karte su uglavnom sastavili vodeći kartografi XVI. st., među kojima i M. R. Kolunić te P. Kopić. Sljedeća izdanja nadopunjena su novim kartama (Dopune – Additamenta). Izdanje iz 1595. broji 183 karte različitih autora. Osim karata atlas sadrži i Popis kartografa (Catalogus auctorum tabularum geographicarum) s imenima i djelima kartografa zastupljenih u Theatrumu. Od ostalih Orteliusovih djela ističe se Geografsko nazivlje (Synonymia geographica, 1578), s detaljnim opisom više od deset tisuća toponima iz cijeloga tada poznatoga svijeta (na Hrvatsku otpada dvjestotinjak toponima). Za postignuća u razvoju kartografije, španjolski kralj Filip II. proglasio ga je 1575. kraljevskim kartografom.

Citiranje:
Ortelius, Abraham. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45604>.